การลงทะเบียนชุมนุม

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. ถึง วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 23.59 น.

โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้

1. ชื่อผู้ใช้ : เลขประจำตัวนักเรียน

2. รหัสผ่าน : เลขประจำตัวประชาชน

3. รหัสยืนยันตัวตน : ตามที่ขึ้นจริง

จากนั้นนักเรียนเลือกชุมนุมที่ต้องการและกดบันทึกให้เรียบร้อย